Česta pitanja

1. Koje usluge klijentima pruža agencija?

U skladu s Pravilima poslovanja posrednika u prometu nekretninama, agencija obavlja sljedeće usluge:

-osobu koja je naručila uslugu posredovanja dovodi u vezu s drugom radi zaključenja određenog posla koji je određen Ugovorom o posredovanju,

-obavlja sve potrebne radnje radi prezentacije posredovane nekretnine na tržištu nekretnina,

-omogućuje razgled i prezentaciju nekretnina,

-procjenjuje tržišnu vrijednost nekretnina tj. daje svoje mišljenje o tržišnoj vrijednosti posredovane nekretnine,

-obavlja putem vlastite pravne službe pravno savjetovanje i kontrolu vlasničkih dokumenata potrebnih za pravovaljano zaključenje određenog pravnog posla,

-upoznaje obje strane sa svim zakonskim, poreznim i drugim obvezama u svezi s predmetnim poslom,

-posreduje u pregovorima oko zaključenja posla,

-izrađuje bez naknade prijedloge kupoprodajnih i drugih ugovora putem licenciranih odvjetničkih ureda,

-omogućuje klijentima besplatno financijsko savjetovanje putem poslovnih partnera,

-predaje potrebnu dokumentaciju na zemljišnoknjižne odjele Općinskih sudova i prati postupak uknjižbe prava vlasništva,

-predaje potrebnu dokumentaciju na nadležnu poreznu upravu radi razreza poreza na promet nekretnina

 

2. Koliko iznosi agencijska provizija?

Ugovorna strana koja zatraži posredovanje agencije za promet nekretninama istoj plaća posredničku proviziju u visini od 3% od ugovorene kupoprodajne cijene, uvećanu za iznos PDV-a, sukladno pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske.

 

3. Koliko iznosi trošak uknjižbe prava vlasništva?    

Putem javnog bilježnika podnosite uknjižbu prava vlasništva te pri tome plaćate tarifu JB.

 

4. Koliko iznosi javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora?

Javnobilježnički trošak ovjere kupoprodajnog ugovora iznosi do 50,00 Eura.

 

5. Koliko iznosi porez na promet nekretnina i tko ga plaća?

U Hrvatskoj porez na promet nekretnina plaća kupac, i to u iznosu od 3% od tržišne vrijednosti nekretnine.

Visina poreza se određuje na osnovu cijene kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave.

Rok za prijavu poreza na promet poreznoj upravi je 30 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, u protivnom plaća kamate.

 

6. Dali je neophodno da klijent u procesu kupoprodaje angažira odvjetnika?

Svaki klijent po osobnom odabiru može angažirati odvjetnika, čije usluge pravnog savjetovanja i provođenja pravnog posla kupoprodaje iznose između 1,5% - 2% od vrijednosti nekretnine koja čini predmet prodaje.

 

7. Dali nekretninu može kupiti trgovačko društvo?

Da, nekretninu može kupiti trgovačko društvo kao pravna osoba.

 

8. Koliki je trošak osnivanja trgovačkog društva u cilju kupnje nekretnine?

Trošak osnivanja j.d.o.o. (jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću) iznosi do 150,00 Eura, dok su godišnji troškovi funkcioniranja firme do 1.500,00 Eura.

 

9. Što su zemljišne knjige?

Zemljišne knjige su javne isprave o pravnom stanju nekretnina koje vode zemljišnoknjižni odjeli Općinskih sudova u koje svatko može zahtijevati uvid i iz nje dobiti izvadak, ispis ili prijepis. Zemljišna knjiga i svi izvaci imaju snagu javnih isprava.

 

10. Što je to nekretnina?

Prema načelu jedinstva nekretnine, nekretnina je čestica zemljine površine zajedno sa svime što je s njom razmjerno trajno spojeno na površini ili ispod nje, što znači da kupnjom stana ujedno kupujete i idealni dio zgrade i zemljišta na kojem je zgrada izgrađena, odnosno ukoliko kupujete katastarsku česticu ujedno postajete vlasnikom svega što je na istoj izgrađeno neovisno o tome da li je izgrađeno prijavljeno, ucrtano i upisano u katastarske planove i zemljišne knjige.

 

11. Na koji način se određuje vrijednost nekretnina?

Prodajnu vrijednost nekretnine određuje prodavatelj, sukladno tržišnim kretanjima odnosno zakonu ponude i potražnje, tržišnu vrijednost nekretnine određuje porezna uprava prema svojim “tablicama”, dok vrijednost nekretnine potrebitu za realizaciju bankovnog kredita određuju isključivo ovlašteni procjenitelji.

 

12. Koje su obveze kupca i prodavatelja u prometu nekretninama?

Kupac je obvezan isplatiti prodavatelju cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, a prodavatelj je obvezan predati kupcu u posjed predmetnu nekretninu te dozvoliti na istoj prijenos prava vlasništva na ime kupca.

 

13. Što je to tabularna izjava?

Izjava kojom prodavatelj izjavljuje da je od kupca primio cjelokupan iznos ugovorene kupoprodajne cijene, slijedom čega istome dozvoljava zemljišno-knjižni prijenos prava vlasništva na nekretnini koja je predmet kupoprodajnog ugovora.

 

14. Zašto raditi s našom agencijom?

Prvi razlog je SIGURNOST. Sam proces kupoprodaje iziskuje niz pravnih i zakonskih normativa, a upravo MI nudimo cjelokupnu uslugu baziranu na zakonski verificiranom posredovanju, uz stručno licencirano osoblje, te  poslovnu suradnju sa vanjskim partnerskim odvjetničkim uredima.

Drugi razlog je PROFESIONALNOST. Ovlašteni posrednici u prometu nekretnina nakon adekvatne edukacije, polažu Stručni ispit za agenta u prometu nekretnina koji im omogućuje stručno i profesionalno bavljenje posredovanjem u prometu nekretnina. Svaki će klijent dobiti maksimalno profesionalne i točne informacije o predmetnim nekretninama, izbjeći moguće malverzacije te maksimalno osigurati svoju investiciju bilo da se radi o kupnji ili prodaji nekretnine.